Haiku'lar

Haiku'lar - Semih Korucu

Haiku, Japon şiir sanatının geleneksel bir türüdür. Besteci, Arp ve İç Ses için yazdığı Haiku'lar adlı eserinde bu türün 5/7/5 hece düzeninin yarattığı matematiksel gizemi yansıtarak ve kendi içerisinde kurallarla sınırlandırılmış olan şiir biçimini müzik yardımıyla, müziğin dili ile aşmayı hedeflemiştir. Eserde geçen, seslendirilen iç-konuşmalar besteci ve yorumcu arasında geçen konuşmalardır. Bestecinin daha sonra yapmış olduğu eserin yaylı çalgılar, arp ve içses versiyonunda yazılı metnin bir çocuk tarafından seslendirilmesi isteği tercihi ile doğrudan duyduğumuz ve özümsediğimiz Haiku, solo arp versiyonunda arpistin metni özümsemesinde adeta bir rehber görevi görür. Çocuk sesi ile hayat bulan Haiku'nun yetişkin bireyin iç sesini temsil etmesi nedeniyle dinleyicinin göremeyeceği bir ortamda seslendirilmesi yine bestecinin tercihidir. Semih Korucu'nun yazdığı Haiku, metni ve müziği ile yaratıcı bir sarmal oluşturur ve biçimin karmaşık yapısını berrak bir anlatım ile çözümler. Eserin program notunda verilen şiir metni aşağıdadır:     

         bir gün, her birimiz eşitleniriz

         yürüdük seslerle

         kalbini dinleyebilirsin

         kuşları da

         arkadaşları da

         oyuncaklardan hoşlanmayan da kim?

         kuşlar bizi duyar mı?

         Seslerimiz onlar kadar güzel olamıyor

         dünya hiç durmadan hareket eder

         durmakla hareketi sonlandırabilecek misin?

          değişiriz

          bunu bilir miyiz?

          başka sesler de var

          durabilecek miyiz?

          güvenmeyi unutturdular

          karanlık çöküyor

          güneş hep doğar

          kulak asma

          havadaki kuşun düşü

          sudaki balığın düşü

          örümceğin düşü

          ağdaki kelebeğin düşü

          yeryüzündeki insanın düşü

          kuş olur

          balık olur

          örümcek olur

          kelebek olur

          insan olur

          düş olur (Korucu, 2014)

Haiku'lar – EK 1 (PDF) ve EK 2 (PDF)