Meditation

Meditation - Garret Byrnes

2000 yılında Garret Byrnes'in arp için yazdığı ilk eserini seslendiren Ceren Necipoğlu, bestecinin arp tekniği ve müziği hakkındaki yol göstericisi olmuş, ikili arasında gelişen mesleki paylaşım, besteciyi daha fazla arp eseri bestelemeye teşvik etmiş ve bestecinin arp repertuarına olan katkısını geliştirmiştir. Arp ve yaylı orkestra için yazılan eserin sade formu, yalın bir melodi, ritim ve armonik anlayışla desteklenmiştir. Byrnes eserin sade yapısını meditasyonun içsel sakinliği ile ilişkilendirmiştir. Besteciye göre

Arp ve yaylı orkestrası için bestelenen Meditasyon, sadece birkaç  fikir üzerine oluşturulmuş açık anlatımlı bir eserdir. Eser, sade sıcaklığın ve güzelliğin eseri olarak  anlam  kazanmıştır. Diğer eserlerimden farklı olarak, dinleyici, burada, özellikle temalar ve gelişen  fikirlere  odaklanmaktan   ziyade, arp ve yaylılardaki   nazik,  yumuşak ve  insanı saran   seslerin   kolayca  tadına  varmalıdır. Eser Ceren'in sahip olduğu nazik sıcaklığa, güzelliğe ve zekasına istinaden çok mütevazi bir yansıma, bir övgü olarak düşünülmüştür.

            Besteci, yaylı çalgılarda uzun ve kendini tekrar eden müzikal hatlar kullanarak geleneksel meditasyon müziklerinde gözlemlenebilen arka sesi yaratırken, içsel huzur, ön planda olan arp yazısı ile yansıtmıştır. Diyatonik armoninin egemen olduğu eser, parçanın başına yapılan gönderi ile biter.

MeditationEK 1 (PDF)