Threnoidia

Threnoidia - Mesruh Savaş

Ceren Necipoğlu'nun çağdaş müziğe duyduğu ilgi bestecinin dikkatini çekmesine rağmen sanatçıyla tanışma fırsatı bulamayan Mesruh Savaş, 2010 yılında Ceren Necipoğlu anısına verilen konserde seslendirilmek üzere Threnoidia başlıklı eseri bestelemiştir. Besteci, yaylı çalgılar orkestrası, flüt ve arp için yazdığı eserini daha sonra flüt ve arp için de düzenlenmiştir. Eski Yunanca'da aramızdan ebediyen ayrılan birini anmak için bestelenen şarkı anlamına gelen Threnoidia, ikili aralık üzerine kurulmuş, bu yapı eserin oluşturulması olası melodik unsurlardan ziyade, bu aralıktan türetilen olasılıklar üzerine şekillenmesini sağlamıştır. İkili aralıkların ters çevrilmesiyle oluşan dokuzlu aralıklar ve bundan elde edilen dizi eserde egemendir. Eserde arp titreşimin kaynağı, flüt bu titreşimlerin ekoları, yaylı çalgılar orkestrası ise bir gölge işlevi görmektedir. Kullanılan ikili aralığın disonans tavrı eser içerisinde rafine olarak temel sesin özüne evrilmesini sağlamıştır. Eserin finali denizlerin durgunluğu ve sakinliğini çağrıştıran bir ifade üzerine planlanmıştır.

Threnoidia – EK 1 (PDF)