Proje Hakkında

İnsanlık tarihi boyunca önemli kişilerin ardından yaratılan eserler, ithaf edildikleri insanların adlarını ve hatıralarını yaşatmıştır. Bu bağlamda kökenleri insanlık tarihi kadar eski olan müziğin, “ithaf edilen eserleri” bünyesinde barındırması kaçınılmazdır. Çok sesli müzik tarihi boyunca, ithaf eserlerin repertuvarın gelişmesinde oynadığı rol ve tarihsel önemi hakkında yapılan araştırmalar Avrupa kültürü odaklı bir literatürün oluşmasını sağlamıştır. Ancak çok sesli Türk müzik kültüründe ithaf konusunu ele alan, repertuvara olan katkılarını inceleyen çalışmaların geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Sanat Dalı kurucusu Öğretim Görevlisi Ceren Necipoğlu’nun 2009 yılında meydana gelen bir uçak kazısında hayatını kaybetmesinin ardından, 2010 yılında merhum sanatçıya ithafen sekiz eser bestelendiği tespit edilmiştir. Yazılan bu eserlerin yedisi 29 Mayıs 2010 tarihinde yapılan anma konseri kapsamında seslendirilmiştir. Araştırmada Ceren Necipoğlu’na ithaf edilmiş yedi eser ve bu eserlerin müzik repertuvarına katkısı incelenmiştir. Ancak eserlere ulusal ve uluslararası ulaşım sınırlıdır. Proje kapsamında, Ceren Necipoğlu’na ithafen bestelenen eserlere ulaşımı sağlayacak bir web sayfasının oluşturulması ile eserlere ait analizlerinin, ilgili materyallerin yayınlanması ve eserlerin müzik repertuvarına olan katkısının incelenmesi amaçlanmaktadır.